DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA U ŠKOLAMA

04.12.2017. 08:11

Danas, 04.12.2017.godine, u škloama na teritoriji opštine Tivat počinje akcija prikupljanja primarno selektovanog otpada sa akcentom na PET i aluminjijsku ambalažu. Odjeljenje koje prikupi naj veću količinu navedenog otpada biće nagrađeno. Ova akcija je prije svega edukativnog karaktera i usmjerena je u pravcu potsticanja brige i svijesti o zaštiti životne sredine.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO