DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

Akcija u Gornjoj Lastvi

29.01.2018. 06:29

Na poziv i obavještenje Komunalne policije 27.01.2018.godine u 13, 40 sati  da se u Gornjoj Lastvi iznad spomenika nalazi mrtva krava i da se mora ukloniti,naši radnici su odmah izašli na tere

Na licu mjesta bila je policija i veterinar koji je konstatovao da je životinja najmanje 3-4 dana mrtva jer se širio neprijatan miris i bilo je neophodno što prije skloniti i pokopati.

Goveče se nalazilo na veoma nepristupačnom terenu gdje nije mogao prići kamion ni dizalica pa su prvo moral,i uz pomoć konopa i kamiona da ga izvlače na lokaciju sa koje se moglo prebacili u kamion.

Pošto životinja  nije bila obilježena i ne zna se vlasnik, naši radnici su je uz pomoć autodizalice, odnosno grajfera prebacili u kamion i odvezli iz sela na lokaciju gdje su je po propisima zakopali.

Opercija je završena nakon skoro tri sata, a u njoj je učestvovalo šest radnika.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO