DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

Novi mandat direktora

20.06.2013. 13:38

Skupstina Opstine Tivat na svojoj sjednici odrzanoj 20.06.2013.godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti na izbor i imenovanje direktora JP“Komunalno“ Tivat.

Naime, Upravni odbor je nakon isteka roka za prijavljivanje na raspisani konkurs, jednoglasno odlucio  na sjednici od 23.05.2013.godine da ce  Rade Popovic dipl.pravnik biti  na celu  JP“Komunalno“ Tivat naredne cetiri godine.

Svoju Odluku o izboru i imenovanju, organ upravljanja je shodno obavezi iz Statuta dostavio Skupstini Opstine Tivat na saglasnost.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907