DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

KOMUNALNO OBNAVLJA VOZNI PARK

11.03.2019. 19:35

DOO”Komunalno”Tivat je u dnevnim novinama objavilo tender za nabavku:

-dva polovna kamiona za odnošenje smeća većeg kapaciteta , čija je procijenjena vrijednost javne nabavke 150 hiljada eura sa PDV-om.

-jedne kombinovane građevinske mašine (utovarivač-rovokopač), čija je procijenjena vrijednost javne nabavke 93 hiljade eura sa PDV-om.

Ponude za tender za nabavke dva polovna kamiona za odnošenje smeća većeg kapaciteta primaju se u prostorijama DOO”Komunalno “ Tivat do 26.03.2019.godine, dok se ponude za nabaku kombinovane građevinske mašine primaju do 28.03.2019.godine.

Nova vozila i kombinovana građevinska mašina, nabavljaju se za potrebe DOO”Komunalno” Tivat u cilju riješavanja dugogodišnjeg problema sa nedovoljnom i neadekvatnom tehničkom opremljenošću, kako bi nova vozila mogla biti u upotrebi prije početka ljetnje turističke sezone.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907