DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Usluge

DOO „Komunalno“ Tivat obavlja slijedece usluge:

- sakupljanje opstinskog komunalnog otpada i transport do deponije,

- sakupljanje gabaritnog otpada i zelenog otpada i transport do deponije,

- odrzavanje javnih povrsina i javnih zelenih povrsina,

- davanje u zakup prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici i odrzavanje iste,

- izrada i prodaja grobnica,

- odrzavanje i ciscenje gradskih grobalja,

- pogrebne i pratece aktivnosti,

- gradevinski radovi niskogradnje,

- izrada i odrzavanje javne rasvjete,

- usluge marine,

- odrzavanje kisnih kanala na javnim povrsinama,

- prevoz robe u drumskom saobracaju ( prevoz teskog tereta, rasutog tereta, otpadnih materijala i sl.),

- rad sa masinama ( auto korpa, kombinovana gradevinska masina ) za potrebe trecih lica,

- uzgoj ukrasnog bilja,

- odrzavanje "bike sharing" sistema.

Osnovna djelatnost Komunalnog je sakupljanje opsinskog komunalnog otpada i transport do regionalne sanitarne deponije "Mozura" DOO Bar.

Zemlja i zeleni otpad se odlazu na bivsu gradsku deponiju Grabovac u cilju njene sanacije.

Karton i PET ambalaza se nakon selektivnog sakupljanja u boksovima postavljenim na citavoj teritoriji grada odlazu u krugu voznog parka i presuju do dalje prodaje.

U pogledu odrzavanja javnih povrsina, citava teritorija opstine Tivat je ravnomjerno pokrivena.

Elektronsko plaćanje računa

Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907