DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Usluge

DOO „Komunalno“ Tivat obavlja slijedece usluge:

- sakupljanje opstinskog komunalnog otpada i transport do deponije,

- sakupljanje gabaritnog otpada i zelenog otpada i transport do deponije,

- odrzavanje javnih povrsina i javnih zelenih povrsina,

- davanje u zakup prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici i odrzavanje iste,

- izrada i prodaja grobnica,

- odrzavanje i ciscenje gradskih grobalja,

- pogrebne i pratece aktivnosti,

- gradevinski radovi niskogradnje,

- izrada i odrzavanje javne rasvjete,

- usluge marine,

- odrzavanje kisnih kanala na javnim povrsinama,

- prevoz robe u drumskom saobracaju ( prevoz teskog tereta, rasutog tereta, otpadnih materijala i sl.),

- rad sa masinama ( auto korpa, kombinovana gradevinska masina ) za potrebe trecih lica,

- uzgoj ukrasnog bilja,

- odrzavanje "bike sharing" sistema.

Osnovna djelatnost Komunalnog je sakupljanje opsinskog komunalnog otpada i transport do regionalne sanitarne deponije "Mozura" DOO Bar.

Zemlja i zeleni otpad se odlazu na bivsu gradsku deponiju Grabovac u cilju njene sanacije.

Karton i PET ambalaza se nakon selektivnog sakupljanja u boksovima postavljenim na citavoj teritoriji grada odlazu u krugu voznog parka i presuju do dalje prodaje.

U pogledu odrzavanja javnih povrsina, citava teritorija opstine Tivat je ravnomjerno pokrivena.

DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907