DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

RAŠČIŠĆAVANJE NELEGALNOG ODLAGALIŠTA OTPADA

10.09.2019. 09:56

U akciji čišćenja nelegalne deponije na lokalitetu Brda na putu za Ostrvo cvijeća, naši radnici jutros su očistili 10 m3 mahom građevinskog otpada.

I pored brojnih apela, nesavjesni građani i dalje otpad odlažu na mjestima koja nisu predviđena u tu svrhu.

Obavještenja i natpisi na posudama za koju vrstu otpada je posuda namijenjena se često ne poštuju pa se u posude za zeleni otpad postavljene na određenim lokacijama u roku od par sati odlože velike količine najčešće građevinskog materijala, namještaj i drugi gabaritni otpad. Nerijetko se ovaj otpad odlaže pored posuda za odlaganje otpada pa ovakvi prizori stvaraju ružnu sliku i ostavljaju loš utisak .

Na žalost svjedoci smo i činjenice da se otpad odlaže i na trasama vatrogasnih puteva koji su posebno formirani za prolazak vatrogasnih kamiona u slučaju požara.

Iznova upućujemo apel da se otpad ne baca na lokacije koje nisu predviđene za tu namjenu, da se građani koji imaju građevinski otpad obrate Komunalnom radi dogovora o prikupljanju i odvoženju otpada.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO