DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

Nesavjesni ne biraju gdje odlažu smeće

12.09.2019. 09:39

I pored brojnih apela i molbi da se otpad ne odlaže na lokacije koje nisu predviđene za tu namjenu, radnici Službe komunalija se i dalje svakodnevno susreću sa nelegalnim odlaganjem.
Tako je bilo i jutros kada su u redovnom obilasku terena i sakupljanju otpada naišli na više lokacija gdje je otpad bio odložen pored posuda za odlaganje otpada. Najveći problem ipak je bio kod prodavnice Pert u Dumidranu gdje su kontejneri bili poluprazni dok su pored njih bile odložene velike količine otpada, koje su kako se pretpostavljan tokom noći dovzene kamionom.
Iz Službe komunalija su saopštili da su pokupili i odvezli 9 m3 otpada sa te lokacije.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO