DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

Akcija sadnje u Velikom gradskom parku

20.09.2019. 12:38

Danas su nastavljeni su radovi na revitalizaciji dendroflore Velikog gradskog parka, u cilju unapređenja opšteg stanja ovog zaštićenog prirodnog dobra. Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj u saradnji sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat posadili su oko 40 sadnica ukrasnog drveća i žbunja, i to vrsta koje su već zastupljene u parku. Akciji su se pridružili učenici SMŠ „Mladost“ iz Tivta, koji su tokom ove sadnje imali čas u prirodi iz izbornog predmeta „Ekologija i zaštita životne sredine“.

Zasađeno je sedam većih sadnica bora, koji su nabavljeni tokom planiranja radova na zamjenskoj sadnji sedam velikih borova, koji su bili loših vitalnih i estetskih karakteristika, i koji su prethodno uklonjeni. Ostale zasađene sadnice nabavljene su kroz različite donacije i nabavke od strane Opštine Tivat.

Sadnja je bila usmjerena na obnovu predjela u parku na kojima je prorijeđen sklop krošnji postojećih stabala, kao i degradirani prostor parka između pomoćnog stadiona FK „Arsenal“ i Šetališta kapetana Marka Krstovića. Tako su kod ulaza u park u blizini škole zasađene sadnice bora, jer na tom prostoru dominiraju četinarske vrste – pinjol, alepski i primorski bor, dok su uz primjerke borova u blizini pomoćnog stadiona FK „Arsenal“ zasađeni i primjerci kamforovca, česmine i platana.

Na ovaj način Opština Tivat se priključila akciji obilježavanja 28 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, organizovane od strane Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO