DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Najčešća pitanja i odgovori

KAKO DA IZNAJMIM VELIKI KONTEJNER ZA KABASTI OTPAD?

Sva pravna i fizička lica mogu iznajmiti kontejner od 5-7m³ za krupan i građevinski otpad, po utvrđenom cenovniku za neobavezne usluge.

Potrebno je da se obrate 032/671-039, kako bi se ugovorio termin. Kontejner se postavlja na dogovorenu lokaciju i ugovara se dinamika pražnjenja i odnošenja otpada.

UKLANJANJE UGINULIH I PREGAŽENIH ŽIVOTINJA?

Ukoliko građani vide na kolovozima pregažene životinje, treba da se jave na broj telefona 032/671-039.

KAKO PRAVNO LICE DA OBEZBEDI USLUGU ODNOŠENJA SMEĆA?

Potrebno je da pravno lice donese na uvid rešenje o registraciji preduzeća, na osnovu kojeg će pravno lice biti svrstano u sistem odnošenja i deponovanja smeća. Takođe, biće utvrđeno na koji će se način obračunati naknada za uslugu DOO „kOMUNALNO“.

Pravna lica su dužna da obezbede posudu za odlaganje otpada.

Za vanredne poslove, potrebno je sklopiti poseban ugovor sa DOO „Komunalno“, na osnovu cjnovnika za neobavezne usluge.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u DOO „Komunalno“ na telefon 032/671-039.

KOME DA PRIJAVIM REKLAMACIJU NA RAD RADNIKA DOO „KOMUNALNO“?

Sve reklamacije u vezi sa radom službi na terenu, sakupljanjem i odnošenjem smeća, pražnjenjem korpi, održavanjem javne higijene i slično, korisnici usluga mogu prijaviti na telefon 032/671-039.

 KOME DA PRIJAVIM REKLAMACIJU U VEZI SA PLAĆANJEM USLUGA DOO „KOMUNALNO“?

Reklamacije u vezi sa zaduženjem za plaćanje usluga DOO „Komunalno“ kao reklamacije iz kategorije preduzetnika treba da se obrate na broj telefona 032/671-039.

Korisnici usluga koji su tuženi ili opomenuti zbog neredovnog plaćanja usluga, mogu da se obrate na broj telefona 032/672-039.

KAKO DA ODRŽAVAMO KANTE ZA OTPAD?

  • Prije nego što otpad odložite u kantu, smanjite njegove gabarite koliko god je to moguće, savijte kutije, spljoštite PET flaše, kako bi otpad zauzimao što manje prostora
  • Poklopac kante uvjek držite zatvoren, tako da kiša ne može imati direktan pristup otpadu.
  • Voda uzrokuje truljenje sadržaja kante i povećava težinu otpada, zbog čega je kantama teže rukovati i mogu se lakše polomiti ili oštetiti
  • Nemojte stavljati ništa vruće i zapaljivo u kantu, kao na primjer vreo pepeo
  • Kako bi vam kanta koju držite u svom dvorištu izgledala pristojno i čisto, s vremena na vreme je operite

 

________________________________________________________________________

OBRAZAC ZAHTEVA za sklapanje ugovora o korišćenju komunalnih usluga za pravna lica  možete preuzeti  ovde. Obrazac popunite, overite pečatom, i pošaljite na e-mail: kom-tivat@t-com.me  ili na faks 032/671-039.

OBRAZAC ZAHTEVA za sklapanje ugovora o korišćenju komunalnih usluga (sezonskog karaktera) za pravna lica  možete preuzeti  ovde. Obrazac popunite, overite pečatom, i pošaljite na e-mail: kom-tivat@t-com.me  ili na faks 032/671-039.

 

Za bilo kakve dodatne informacije, možete se obratiti na broj telefona 032/671-039.DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907