DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

Počela izrada Lokalnog plana upravljanja otpadom

03.04.2013. 09:04

Danas je u opstini Tivat kao opstini domacina  odrzan I sastanak radne grupe za Izradu lokalnog plana upravljanja otpadom u okviru projekta :"Priprema i implementacija drzavnog i lokalnih  planova upravljanja otpadom"koji ce biti realizovan od strane  Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, uz ekspertsku podrsku spanske kompanije EPTISA Ingenieria yConsultoria S.A. Sastanku su prisustvovali izabrani predstavnici opstina Kotor, Ulcinj I Opstine domacina  a sastanak su vodili eksperti projektnog tima Mr Katic Milos I Mr Cadenovic Novak.U okviru sastanka eksperti projektnog tima su prisutnima predstavili sadrzaj i strukture buduceg Lokalnog plana upravljanja otpadom, upoznali radnu grupu sa buducim zadacima, dok su  na kraju dogovorene aktivnosti koje je potrebno sprovesti do narednog sastanka. Dogovoreno je da predstavnici Opstine domacina  i JP Komunalno pribave svu potrebnu dokumentaciju iz domena vazecih lokalnih planova, Odluka,  i dr.  koji su u vezi sa projektom dok je sa predstavnikom Komunalnog preduzeca utvrden i datum za pocetak zajednickog rada na uzorkovanju otpada na 27 lokacija (odabrani lokaliteti :Centar grada, Seljanovo, D.Lastva, Mrcevac i Radovici)  za potrebe njegove kvalitativne i kvantitativne analize upravljanja.Vazno je istaci i da je u okviru sastanka, kao predsjedavajuci radne grupe izabrana Gda Gverovic Zorica Sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobracaj opstine Tivat.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907