DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

Sanacija platoa kod stare opštinske zgrade

06.03.2018. 12:04

Naši radnici počeli su danas sanaciju dijela platoa između doma „Gracija Petković“ i stare opštinske zgrade. Sanacioni radovi preduzimaju se na inicijativu Vodacoma uoči 21.marta kada po tradiciji obilježavaju Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda. U planu je obnavljanje oštećenog stepeništa i žardinjera u koju će za tu priliku Služba gradskog Zelenila zasaditi nove sadnice ukrasnog bilja. Za nabavku sadnica „Vodacom“ DOO i „Vodovod i kanalizacija“ DOO će obezbjediti po 300,00 €, Opština Tivat 500,00 €. Komunalno će finansirati  izvođenje radova i troškove materijala.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907