DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

PRIPREME ZA SEZONU

09.03.2018. 17:30

U susret ljetu,a poučeni prošlogodišnjom borbom sa požarima  od 01.03.2018.god. smo započeli akciju čišćenja protivpožarnih staza na teritoriji naše opštine. Loše vremenske prilike od početka mjeseca ometali su predviđenu dinamiku čišćenja i košenja. Počeli smo od naselja Mrčevca, Peani i Gošići, a do kraja akcije,za koju se predviđa da će tarjati naredna dva mijeseca, očistićemo sve palnirane protivpožarne puteve.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907