DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

Završena akcija sakupljanja elektronskog otpada

20.09.2018. 10:54

Jutros je sakupljeni elektronski otpad predat ovalšćenom sakupljaču za ovu vrstu otpada, što ujedno predstavlja i kraj akcije koju je organizovalo naše Društvo uz podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Sakupljeno je oko 2,5 m³ ove vrste opasnog otpada. Naj više otpada je preuzeto od opštinskih  organa (službi i sekrterijata) i manji dio su građani sami donijeli u magacinsko radionički prostor komunalno.  Napominjemo, da je ovo prvi put da se u našoj opštini organizuje akcija sakupljanja elektronskog otpada i želimo da se zahvalimo svima koji su dali svoj doprnos uspješnoj realizaciji akcije.



Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO