DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Obavještenje o početku radova na zamjenskoj sadnji stabala u Velikom gradskom parku

13.02.2019. 06:28

U skladu sa planiranim aktivnostima na upravljanju Velikim gradskim parkom, Komunalno, kao upravljač ovog zaštićenog prirodnog dobra, obavještava javnost da će tokom prve faze vršenja radova na zamjenskoj sadnji stabala biti uklonjeno ukupno 13 propalih i osušenih stabala manjih dimenzija, koja se nalaze u centralnom i južnom dijelu parkovske površine. Uporedo sa uklanjanjem i iznošenjem ostataka propalih primjeraka biće izvršena sadnja sadnica ukrasnog drveća, pa će tako biti zasađeno šest hrastova crnika (Quercus ilex L.), četiri krupnocvjetne magnolije (Magnolia grandiflora L.) i tri judina drveta (Cercis siliquastrum L.).“


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907