DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

NVO UKP CG u Tivtu

28.03.2019. 10:35

Komunalno Tivat je duži niz godina istaknuti član NVO UKP CG

(Nevladina organizacija Udruženje Komunalnih preduzeća Crne Gore).

Pošto upravljanje otpadom ima sve veći značaj i samim tim predstavlja

izazov (posebno od kada je otvoreno poglavlje 27 pregovora sa EU),a

pri tom ne poznaje granice kako na lokalnom tako i na regionalno

nivou, komunalna preduzeća/društva u Crnoj Gori su osnovala ovu

nevladinu organizaciju kroz koju razmjenjuju iskustva i dogovaraju

zajedničko djelovanje kako prema resornom ministarstvu u pogledu

oblikovanja zakona i pdzakonskih akata tako i prema novim zahtjevima

na tržištu.

Sastanci NVO UKP CG se održavaju kvartalno (po potrebi i češće)  svaki put u

nekom drugom gradu u organizaciji lokalnog komunalnog

preduzeća/društva i na njima prisustvuju direktori kumnalnih

preduzeća/društava, a u gradu domaćinu sastanku se pridruže čelnici

lokalne samouprave i Sekretari sekretarijata koji tretiraju oblast

upravljanja otpadom.

28-29.03.2019.godine Komunalno Tivat će biti domaćin ovakvog jednog

sastanka i godišnje Skupštine udruženja. Planirano je da se sastanci

održe u sali za satanke u hotelu Palma.

Na samom početku sastanka prisutnima će poželjeti dobrodošlicu i otvoriti Skupštinu udruženja pretsjednik opštine Tivat dr. Siniša KusovacFind more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907