DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

OBAVJEŠTENJE

18.06.2019. 06:26

Obavještavaju se zakupci vezova u luci Kalimanj da će se od  01.07.2019.god. - (ponedjeljak)  zaključivati ugovori o zakupu veza za period od 01.07.2019.god.  do  31.12.2019.god.  svakim radnim danom  u vremenu od  08 - 11 h , u prostorijama DOO "Komunalno" Tivat, adresa Luke Tomanovića br. 7.

Takođe, koristimo priliku da se zahvalimo na razumjevanju i strpljenju naših korisnika prilikom izvođenja radova na čišćenju morskog dna.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907