DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

aktivnosti komunalnog

25.07.2019. 12:32

Shodno dogovoru sa vjerskim zajednicama o povremenom održavanju crkvenih grobalja, a u susret predstojećim vjerskim praznicima detaljno je očišćeno i okošeno groblje kao i prilazne staze u Donjoj Lastvi.

Obilaskom terena je utvrđeno da se u potoku Rosino ponovo nagomilala velika količina raznog otpada. Uz angažovanje ekipea radnika zaduženih za održavanje javnih površina i bagera iz potoka Rosino je izvađeno oko 5m3 otpada.

Pored pojačanog inteziteta sakupljanja i odvoženja otpada, redovno (srijedom i četvrkom) se održavaju i peru sva kontejnerska mjesta sa posebnim akcentom na centar grada.

Koristimo priliku da napomenemo da  radnici komunalnog svakog jutra čiste 12 neustupljenih kupališta na teritoriji naše opštine, sa kojih sakupe velike količine otpada, te apelujemo na građane i posjetioce da otpad odlažu u posude za odlaganje otpada.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO