DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

Nesavjesni građani ne biraju lokacije za odlaganje otpada

26.07.2019. 09:14

I pored brojnih apela i reakcije komunalne inspekcije i policje, koji su se uključili u rješevanje problema odlaganja otpada na nelegalne deponije, naši radnici se svakodnevno susreću sa ogromnim količinama različitog otpada koji nesavjesni građani odlažu, kako pored kontejenra tako i na drugim mjestima koja nisu predviđena u te svrhe.
Radnici Službe komunalija juče su sa različitih lokacija odvezli tri kamiona, odnosno oko 6 – 7 kubika, većinom građevinskog materijala koji se odlaže sa gradilišta u gradu, iako je 1.jula na snagu stupila zabrana gradnje.
Obavještenja i natpisi na posudama za koju vrstu otpada je posuda namjenjena se uopšte ne poštuju pa se u kištre za zeleni otpad postavljene na određenim lokacijama u roku od par sati odlože velike količine najčešće građevinskog materijala, namještaj i drugi gabaritni otpad. Takav primjer imali su juče na lokaciji kod benzinske pumpe u Tivtu. Iako su radnici uredno u jutarnjim satima sve posude ispraznili, one vrlo brzo napunjene građevinskim otpadom.
Pored toga što u jeku turističke sezone takvi prizori stvaraju ružnu sliku, to komunalcima predstavlja problem jer se mora angažovati dodatan broj radnika i mehanizacija, što povećava troškove.
U naselju Mažina, ulicom kod prodavnicie „Zora“ radnici ju juče ujutru zatekli ogromne količine raznog otpada koji je transportovan tokom noći, a na parkingu na Seljenavu na skretanju prema Ponti ostavljena je velika količina raznog otpada, zelenog, komunalnog i građevinskog.
Vatrogasni put koji smo zajedno sa Službom zaštite i spasavanja prošle godine raskrčili za prolazak vatrogasnih kamiona u slučaju požara u dijelu Kračića bio je zakrčen drvenarijom- vrata, prozori štokovi, daske i drugi materijal. Radnici su juče pokupili i tu vrstu otpada i oslobodili put

Po ko zna koji put upućujemo apel da se otpad ne baca na lokacije koje nisu predviđene za tu namjenu.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO