DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

Odron na putu Lepetani – Verige

30.07.2019. 06:55

Juče u kasnim popodnevnim časovima,došlo je do odrona na putnom pravcu od Lepetana prema Verigama zbog čega je neko vrijeme saobraćaj bio u prekidu na toj dionici.

U raščišćavanju odronjenog materijala učestvovala je ekipa radnika zaduženih za održavanj čistoće javnih površina uz mehanizacija Komunalnog (kamion i utovarivač).

Pokupljeno je 7m3 kamena i zemlje.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO