DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

Pranje ulica i kontejnerskih mnjesta

02.08.2019. 09:08

Pored redovnog  pranja i održavanje(tri puta sedmično), zadnjih dana od kako su temperature vazduha ponovo dosegle tropski nivo dobijamo, pritužbe građana na mirise koji se šire iz posuda za odlaganje otpada (kontenera). Naime veliki broj ugostiteljskih i trgovačkih djelatnika zbog povećanog obima posla akumulira i veliku količinu biorazgradivog otpada (ostaci od hrane iz restorana, ulje iz kuhinje, ostaci nakon obrade mesa iz mesara, trulo voće i povrće iz prodavnica) koje zbog visokih temperatura odmah po odlaganju u posude počinje da se raspada i njihove ocjedne vode počinju da šire neprijatne mirise...

Napominjemo da se otpad iz centra grada odvozi svakodnevno ,a pranje ulica sa akcentom na kontejnerska mjesta tri puta sedmično.

Još jednom apelujemo na građane i posjetioce da otpad odlažu u posude za odlaganje otpada.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO