DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

uklanjanje posuda za odlaganje otpada zbog radova

01.10.2019. 10:24

Obzirom da su počeli radovi na izgradnji lungo mare Belani, primorani smo da uklonimo posude za odlaganje otpada sa predmetne lokacije.

Dvije naj bliže lokacije sa posudama za odlaganje otpada (kod hotela Splendid i blizu pored bivšeg hotela Aurora) će biti pojačane sa dodatnim brojem posuda.

Isti će biti vraćeni na na staru lokaciju na Belanima po završetku izgradnje šetališta.

Hvala na razumjevanju.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO