DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

ČIŠĆENJE (BAGERISANJE) KORITA POTOKA ROSINO

29.10.2019. 11:18

Sutra 30.10.2019.godine radnici Službe komunalija će čistiti (bagerisati) korito potoka Rosino.

Pored raspoloživog ljudstva angažovaćemo i kombinovanu građevinsku mašinu utovarivač/rovokopač (bager) i kamion, te zbog toga će ulica Mažina II (uz potok) biti zatvorena za saobraćaj u periodu od 08 - 13 časova.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO