DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

KOŠARKAŠKI TEREN U MALOM PARK

12.11.2019. 11:29

Radnici Službe za održavanje i izgradnju su priveli kraju višednevne aktivnosti na uređenju košarkaškog igrališta u Malom dječijem parku.

Radovi su vršeni na zamjeni i popravci zaštitne ograde oko samog igrališta kao i nabavci i montaži nove table i obruča.

Zbog neposredne blizine stambenih zgrada, molimo korisnike ovog košarkaškog igrališta da poštuju kućni red i igralište koriste u vremenu i na način kako je predviđeno na info tablama koje su postavljene na terenu


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907