DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

OBAVJEŠTENJE

13.01.2020. 08:57

Obavještavamo zakupce vezova u Luci Kalimanj da će od Ponedeljka (20.01.2020.godine) početi potpisivanje ugovora o zakupu vezova za 2020.godinu i trajaće do 20.03.2020.godine.

Važno je napomenuti da će se uz ugovore zakupcima podjeliti kartice (elektronski ključ) koje služe za otvaranje sigurnosnih kapija.

U slučaju da je zakupac veza promjenio plovilo u odnosu na predhodni periof zakupa, neophodno je dostaviti dokumentaciju novog plovila.

Za sklapanje novog ugovora neophodno je izmiriti predhdno dugovanje u cjelosti.

Ukoliko se ne ispoštuje rok za potpisivanje ugovora ili ne dostavi pisano obavještenje o spriječenosti dolaska u predviđenom roku, smatraće se da korisnik više nije zainteresovan za korišćenje zakupa veza.

Potpisivanje ugovora vršiće se svakim radnim danom u periodu od 08:00 h - 12:00 h u upravnoj zgradi DOO "KOMUNALNO" TIVAT, ulica Luke Tomanovića br.7.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO