DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

palo stablo

09.03.2020. 08:27

U noći sa petka (06.03.2020.god.) na subotu (07.03.2020.god.) došlo je do pada jednog stabla u Velikom gradskom parku. Srećom, prilikom pada nije bilo posjetilaca u parku. Načinjena je manja materijalna šteta na stazi i potpornom zidu.

Do pada je došlo zbog natapanja terena uslijed velike količuine padavina. Stablo koje je palo je svakako bilo označeno kao potencijalno opasno i bilo je predviđeno da se ukloni.

Koristimo ovu priliku da još jednom apelujemo na prolaznike da uslijed jakog vjetra ili velike kiše izbjegavaju kretanje kroz Veliku gradski park.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
Dežurni broj: +382 67 020 153
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO