DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO

SOLIDARNOST NA DJELU

31.03.2020. 15:29

Uvažavajući preporuke Vlade Crne Gore utvrđene na sjednici od 19.marta 2020.godine u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije virusa COVID 19, uprava i poslovodstvo DOO „Komunalno“ Tivat će postupiti na način kako slijedi:

-DOO „Komunalno“ Tivat će usmjeriti na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti iznos od 2.500,00€.

-Izvršni direktor DOO „Komunalno“ Tivat  Vlado Đukić i pomoćnica izvršnog direktora Joković Andrijana se odriču dijela svoje martovske zarade u korist Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti

-Odbor direktora DOO „Komunalno“ Tivat u sastavu : Svjetlana Đikanović predsjednica,  te članovi Milka Biskupović, Ana Jakšić, Vukašin Vujačić i Vido Matković su jednoglasno odlučili da se njihova martovska naknada  u punom iznosu usmjeri na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti.

 Na istovjetan način se izjasnila i  Vesna Lekić -Sekretarka Odbora direktora DOO „Komunalno“ TivatFind more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO