DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

nevrijeme u tivtu

23.09.2020. 10:31

Tokom predhodne noći teritoriju naše opštine je zahvatilo je nevrijeme kakvo ne pamtimo.

Neuobičajeno velika količina padavina praćena olujnim vjetrom uzrokovala je izlivanje pojedinih potoka i bujičnih kanala. Naj kritičnije je bilo na potezu od sportske dvorane u naselju Župa od kružnog toka Tivat-Kotor-Budva.

Naše nadležne službe su angažovane na terenu od sinoć od 21i40 u svom punom kapacitetu. Osim ljudstva angažovana je i brojna mehanizacije (bageri,grajferi,kamioni...)

Po kazivanju kolega sa terena do 1 sat poslije ponoći imali su par sitnih intervencija na pojedinim rešetkama za prikupljanje atmosferskih padavina, obzirom da su iste redovno održavane. Nakon 1 sat došlo je do naglog povećanja količine padavina što je uslovilo izlivanje potoka Rosino, Grdanja i Tripetino. Naime bujice vode su izbacile veliku količinu građevinskog otpadakoji su nesavjesni građani, pored naših brojnih apela, bacali u korita ovih potoka što je uzrokovalo njihovo izlivanje.

Nadležne službe su i dalje pripravne. Trnutno su u fazi saniranja poslijedica sinoćnjeg nevremena što podrazumjeva uklanjnje nanesenog materijala sa saobraćajnica i lokalnih puteva, pranje šetališta Pine, pronje trotoara...Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907