DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

APEL ZAKUPCIMA VEZOVA

16.03.2021. 09:01

Apelujemo na korisnike vezova u luci Kalimanj da ispoštuju rok za sklapanje novih ugovora o zakupu veza koji je dat do 31.03.2021.godine. Uvažavajući aktuelnu epidemijološku situaciju molimo korisnike vezova koji su spriječeni da dođu u upravnu zgradu Komunalnog (Luke Tomanovića br.7) da nas o tome blagovremeno obavjeste na br.tel. 067 463 326.

Ukoliko se ne ispoštuje rok za potpisivanje ugovora, smatraće se da korisnik više nije zainteresovan za korišćenje zakupa veza.



Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907