DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

obavještenje za građane

22.02.2022. 06:46

  • Poštovani građani,

Bliži se proljeće i lijepi dani,pa se samim time inteziviraju radovi uređenja dvorišta i stambenih jedinica što za posledicu ima povećanje količina zelenog otpada.

U cilju održavanja i podizanja nivoa urednosti i čistoće javnih površina, DOO „Komunalno“ Tiavt obavještava i apeluje na građane da:

  • Zeleni otpado odlažu na poršinama pored posuda – kontejnera za odlaganje mješanog komunalnog,a sakupljanje istog biće organizovano svakodnevno.
  • Kabasti otpad (odbačeni namještaj, tepisi, kreveti, dušeci, daske, palete, stolarija...) odložiti na isti način utorkom i četvrtkom kako bi isti narednog dana mogao biti uklonjen.
  • U pogledu građevinskog otpada obavještavamo građane da od DOO „KOMUNALNO“ Tivat mogu iznajmiti posude za odlaganje istog po cijeni od 30€ za posudu kapaciteta 5 m³ odnosno 40 € za posudu kapaciteta 7 m³. Takođe odlaganje manjih količina ovog otpada (do 1 m3) je moguće i u sopstvenoj režiji odvoženjem na privremeno odlagalište „Montepranzo bokaprodukt“ preko purta aerodroma, odakle će biti deponovan.


Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907