DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

odlaganje otpada

10.03.2023. 14:24

  • Ponovo apelujemo na građane da u cilju održavanja i podizanja nivoa urednosti i čistoće javnih površina:
  • Zeleni otpad odlažu na poršinama pored posuda – kontejnera za odlaganje mješanog komunalnog, a sakupljanje istog biće organizovano svakodnevno.
  • Kabasti otpad (odbačeni namještaj, tepisi, kreveti, dušeci, daske, palete, stolarija...) odložiti na isti način utorkom i četvrtkom kako bi isti narednog dana mogao biti uklonjen.
  • U pogledu građevinskog otpada obavještavamo građane da od DOO „KOMUNALNO“ Tivat mogu iznajmiti posude za odlaganje istog po cijeni od 30 € za posudu kapaciteta 5 m³ odnosno 40 € za posudu kapaciteta 7 m³. Takođe odlaganje manjih količina ovog otpada (do 1 m3) je moguće i u sopstvenoj režiji odvoženjem na privremeno odlagalište „Montepranzo-Bokaprodukt“ preko puta aerodroma.

DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907