DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

NOVA VOZILA

15.09.2022. 12:10

DOO „Komunalno“ Tivat je uz podršku osnivača – Opština Tivat uspješno realizovalo nabavku dva specijalna vozila. U pitanju su polovna vozila, kamion marke MAN (2014.god) za sakupljanje otpad sa nadgradnjom kapaciteta 22 m3, kao i Mercedosov abrol kiper (2013.god) sa kojim će prvenstveno odvoziti gabaritni i građevinski otpad na deponiju na Cetinju čime će se postepeno ukloniti ova vrsta otpada privremeno skladištenog na prostoru bivšeg poljoprivrednog dobra “Montepranzo-Bokaprodukt” AD, kao i odvoz mješanog komunalnog otpada.

Kamioni su u vrlo dobrom i očuvanom stanju. U sklopu ove nabavke, kupljana su dva nova kontejnera kapaciteta po 32 m3. Kontejneri imaju ceradu tako da bezbjedno i bez ikakvih rizika možemo da transportujemo otpad.

Nedavno je Odbor povjerenika Opštine Tivat izabrao nove članove Odbora direktora DOO „Komunalno“ Tivat. Slijedeće sedmice se očekuje održavanje prve konstitutivne sjednice OD, nakon čega bi se pristupilo promjeni Plana javnih kojim bi se predvidjelo raspisivanje tendera i nabavka još jednog specijalnog vozila za sakupljanje otpada.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907