DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

SLUŽBA NAPLATE USKORO U NOVIM PROSTORIJAMA

27.01.2023. 06:47

Služba naplate Komunalnog doo uskoro će biti premještena u novi poslovni prostor, u zgradi preko puta, koji je ranije koristilo Morsko dobro. Cilj je da se korisnicima usluga olakša pristup tokom plaćanja računa, rekao je direktor Vučeta Stanišić.

„Imajući u vidu da je u zgradi gdje je sjedište Komunalnog, stepenište poprilično teško, a da je najveći broj korisnika koji gotovinom plaćaju usluge, stariji sugrađani i penzioneri, od osnivača smo tražili i dobili novi poslovni prostor“, rekao je direktor, Vučeta Stanišić i naveo da je Komunalno sa Opštinom već potpisalo ugovor pa će narednih dana krenuti sa opremanjem tog prostora.

Kad su investiciona izdvajanja u pitanju, osnivač je u te svrhe u budžetu za ovu godinu opredjelio 450 hiljada eura. Sredstva su namjenjena za nabavku čistilice za suvo kupljanje otpada, koja bi se koristila na gradskoj rivi Pine i dijelovima obale koji je popločan posebnim bijelim kamenom sa četkama, ali i čistilicom za pranje kamena, velike cisterne za pranje ulica koja je zaista neophodna i dva putara za Službu zelenila i druge službe s obzirom na prostor opštine koji pokrivaju.

U Komunalnom namjeravaju da tokom ove godine iz sopstvenih sredstava nabave dva pres kontejnera koje bi postavili iza hotela Pine i u Sremskokarlovačkoj ulici, kod Trga magnolija. Ti kontejneri mijenjaju 40tak klasičnih kontejnera od 1,1 kubik.

„U pitanju su kontejneri koji presuju sadržaj koji se ubacuje u njih. Na taj način će se učiniti značajna iskorak u pogledu prikupljanja otpada, jer su to zaista dvije ključne tačke u gradu. Ima ih još, ali ovo bi bio na neki način i pilot projekat“, objasnio je Stanišić.

Prema njegovim riječima, planirali su i nabavku jednog pogrebnog vozila. Od dva sa kojima raspolažu trenutno, jedno je dosta staro i nije za korišćenje van opštine. „S obzirom da je i javno tužilaštvo naslonjeno na tivatsko Komunalno, koristi kapelu, a ima i zahtjeve za različitu vrstu prevoza, od kojih i prevoz pokojnika u inostranstvo, razmišljamo o kupovini još jednog vozila“, naveo je direktor Komunalnog.

On je istakao da je Opština prošle godine obezbjedila jednu veću zemljišnu parcelu za proširenje groblja Sveti Srđ, a zahtjev prema osnivaču iz Komunalnog su poslali i za proširenje groblja Sveti Šimun gdje postoji problem imovinsko pravne prirode, ali se nadaju da će to uskoro biti riješeno.


Elektronsko plaćanje računa

Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907