DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

NOVA VOZILA

21.07.2023. 05:32

Komunalno Tivat proširilo je svoj vozni park sa četiri nova vozila, čime se direktno unapređuje proces održavanja čistoće javnih površina.

Kupljena je čistilica marke „Karcher“ ukupne vrijednosti 139.755,00€. U pitanju je multifunkacionalna radna mašina za čišćenje javnih površina. Posjeduje sistem vakuumskog usisavanja, dvije rotacione četke, spremnik za prihvatanje otpada zapremine 1,3m³, a opremljena je i kabinom sa pregledom 360º. U narednom periodu biće kupljeni i priključci koji će omogućavati pranje pod pritiskom, te pranje kamenih i mermernih površina.

Nabavljena su dva nova vozila tipa putar marke Renault, koja će biti dodjeljena Službi za gradsko zelenilo i Službi za održavanje i izgradnju. Vrijednost ove nabavke je 71.995,00 €

Takođe, nabavljeno je novo vozilo cistijerna za pranje ulica ukupne vrijednosti 74.995,00€. Zapremina ove cistijerne iznosi 10.000 litara, a ima ugrađenu vodenu centrifugalnu pumpu protoka 1100 lit/min.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907