DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Učestale prijave građana o nestanku predmeta sa spomenika na gradskom groblju Sv. Srđ

16.11.2023. 12:18

U poslednjih par mjeseci DOO “KOMUNALNO” Tivat, kao vršilac komunalne djelatnosti održavanja javnog groblja, dobija učestale prijave građana o nestanku predmeta sa nadgrobnih spomenika na gradskom groblju Sv. Srđ, Brda.

U okviru povjerene djelatnosti održavanja groblja DOO “KOMUNALNO” Tivat vrši poslove koji se tiču održavanja staza, košenje, čišćenje i uklanjanja suvišnog materijala. Mjere zaštite imovine na predmetnom prostoru DOO „KOMUNALNO“ Tivat ne vrši, obzirom da mu isto nije dato u nadležnost, iz razloga što se  u smislu odredbi Zakona o zaštiti lica i imovine ne radi o obavezno štićenom objektu.

​​​​​​Kako DOO "KOMUNALNO“ Tivat ne vrši fizičko obezbjeđenje na predmetnom prostoru, MUP-u CG-Ispostavi Tvat upućena je prijava protiv NN lica, sa molbom da u okviru svojih nadležnosti, shodno pogućnostima obilaze lokaciju gradskog groblja i preduzmu sve mjere i radnje, kako bi se spriječili ovi nemili događaji.

Mi se nadamo se da će nadležni organi brzo reagovati imajući u vidu osjetljivost ovog pitanja, kako bi se ubuduće spriječile pojave vandalizma, a počionici adektvatno sankcionisali.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907