DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

POŽAR NA VOZILU

05.02.2024. 07:15

U noći 03.02./04.02.2024.godine, tokom obavljanja svojih redovnih zadataka vezanih za sakupljanje otpada, došlo je do požara na jednom od naših specijalnih vozila kojom prilikom je pričinjena znatna materijalna štetea.

Do požara je došlo oko 4h iz razloga jer je u jednom od kontejnera koje je ispraznilo pomenuto specijalno vozilo kod naselja 7. jul bilo žara. U momentu pražnjenja kontejnera, prema izjavama radnika nije bilo naznake da je žar u kontejneru, vjerovatno zatrpan pepelom i drugim otpadom. Požar je brzom reakcijom bozača i radnika kaoi i vatrogasaca ugašen na prostoru voznog paka komunalnog.

Koristimo ovu priliku da apelujemo na građane da pepeo iz šporeta i ostale užarene materije NE ODLAŽU u posude za odlaganje otpada kako bismo izbjegli ovakve i slične incidente.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907