DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

RADOVI NA OREZIVANJU STABALA U VELIKOM GRADSKOM PARKU

15.02.2024. 11:29

Obavještavamo javnost da je za 17, 19. i 20. februara (subota, ponedeljak i utorak) planirano izvođenje radova na orezivanju visokih stabala u Velikom gradskom parku. U sklopu radova planirano je orezivanje suvih, preraslih i polomljenih grana na stablima u zoni dohvata mehanizacije, na dijelu parka duž glavne šetne staze i pored školskog centra, kao i orezivanje stabala u funkciji oblikovanja krošnje i poboljšanja stabilnosti stabala. Takođe, predviđeno je i uklanjanje ostataka debla krupnog primorskog bora uništenog vjetrolomovima i izrazito nakrivljenog stabla pinjola u blizini školskog centra, te uklanjanje suvog stabla eukaliptusa u južnom dijelu parka, kako bi se na ovim prostorima stvorili pogodni uslovi za zamjensku sadnju. Aktivnosti se sprovode u skladu sa Planom upravljanja za ovo zaštićeno prirodno dobro.

Orezivanje će vršiti zaposleni u “Komunalno” d.o.o. Tivat, pomoću krana sa korpom za rad na visini dohvata do 38 m, a u cilju bezbjednog i neometanog izvođenja radova, park će tokom navedenih datuma biti zatvoren za javnost.

Mole se građani i posjetioci za razumijevanje.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907