DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

podsjetnik za zakupce vezova u luci kalimanj

20.02.2024. 11:29

Podsjećamo korisnike vezova u luci Kalimanj da je krajnji rok za potpisivanje ugovora za 2024.godinu četvrtak 29.02.2024.godine. Potpisivanje se vrši svakim radnim danom u periodu od 08:00 h -11:00 h u upravnoj zgradi DOO "KOMUNALNO" TIVAT , ulica Luke Tomanovića br. 7.

U slučaju da je zakupac veza promjenio plovilo u odnosu na predhodni period zakupa, neophodno je dostaviti dokumentaciju koja koja dokazuje vlasništvo zakupca nad novim plovilom.

Za sklapanje novog ugovora neophodno je izmiriti predhodno dugovanje u cijlosti.

Ukoliko se ne ispoštuje rok za potpisivanje ugovora ili ne dostavi pisano obavještenje o spriječenosti dolaska u predviđenom roku, smatraće se da korisnik više nije zainteresovan za korišćenje zakupa veza.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907