DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

informacija

09.05.2024. 07:05

DOO „KOMUNALNO“ TIVAT od početka prošle godine nudi svojim korisnicima (prvenstveno fizičkim licima) mogućnost slanja računa elektronskim putem.

Uvođenjem ovog servisa zamišljeno je da se ubrza procedura slanja/primanja računa pogotovo za nerezidente, a pored toga smanjujemo količinu papira utrošenog za štampanje što sa ekološke strane ima višestruko pozitivne efekte.

 

Obrazac zahtjeva za primanje računa možete preuzeti na linku: http://komunalnotivat.com/docs/1715235758-ZAHTJEV%20E-MAIL.pdf

 

Takođe nudimo uslugu elektronskog plaćanja računa putem platforme Web račun Pošte Crne Gore: https://e.postacg.me/WebRacuni/FormaCistoca.aspx?KomID=57

 

Napominjemo da su ove usluge besplatne.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907