DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

šteta na komunalnoj infrastrukturi

23.05.2024. 07:01

Tokom prazničnih dana, ponovo smo imali slučajeve paljenja posuda za odlaganje otpada (kanti  i kontejnera) kao i nepravilnog odlaganja otpada.

Posude za odlaganje otpada su paljene u blizini srednje i osnovne škole. Brzom intervencijom pripadnik Službe zaštite i spašavanja izbjegnuta je veća materijalna šteta.

Daleko veći problem predstavlja nepravilno odlaganje otpada koje vrlo često uzrokuje štetu na komunalnoj infrastrukturi. Naime, u jednom od preskontejnera u gradu neodgovorni pojedinac je odložio građevniski otpad koji je uzrokovao štetu na hidrauličnom sistemu tog preskontejnera. Pomenute štete nisu samo materijalne prirode, već znatno utiču na kvalitet obavljanja komunalne djelatnosti sakupljanja otpada na uštrb svih građana.

Koristimo i ovu priliku da ponovo apelujemo na građane da pravilno odlažu otpad, a o pravilima mogu da se informišu na linku: http://komunalnotivat.com/me/vest/438/


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907