DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Akcijom čišćenja podmorja obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

05.06.2024. 11:50

Povodom obilježavanja 5. juna Svjetskog dana zaštite životne sredine, Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat, za potrebe čišćenja morskog dna, angažovao je ronioce NVO “Arsenal Eko” na dvije lokacije u tivatskom akvatorijumu- u podmorju u naselju Donja Lastva i podmorju centra grada. Sakupljeno je nekolikokubnih metara različitog otpada, u čijem sastavu su dominirale plastične i staklene flaše, gume, limenke, kanapi, ostaci ribolovnog pribora. Aktivnost je organizovana u saradnji sa “Komunalno” d.o.o. Tivat, koje je zbrinulo sakupljeni otpad.

Svjetski dan zaštite životne sredine ustanovljen je 1972. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija održala Konferenciju o zaštiti životne sredine u Stokholmu, i kojom prilikom je ukazano na neophodnost međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907