DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

Ponovo klizište

11.03.2013. 11:50

Velike kolicine padavina i podzemnih voda ciji smo svjedoci proteklih dana,  ponovo su  pokrenule kliziste u blizini gradskog groblja „Sv.Simun“. Medjutim, samo  gradsko groblje  kao i sve grobnice za sada nisu ugrozene.

JP „Komunalno“ Tivat koje odrzava ovo gradsko groblje, napravilo je potrebnu foto dokumentaciju koju ce dostaviti nadleznom organu Opstine Tivat, sa sugestijom da se formira strucna ekipa koja bi izvrsila procjenu trenutnog stanja na terenu i dala adekvatan prijedlog za rjesavanje istog.

Prvo kliziste na ovom groblju pojavilo se februara 1995.godine, kada se trajno ostetilo 35 postojecih grobnica. Nakon toga uz saglasnost Opstine Tivat izvrsena je sanacija groblja od strane Drustva za sanaciju, uredenje i dogradnju grdskog groblja Sv.Simun iz Tivta.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907