DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Radionice o upravljanju otpadom

22.01.2013. 08:43

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma u saradnji sa delegacijom EU 6.decembra pocelo je projekat „Priprema implementacije drzavnog i lokalnih planova za upravljanje otpadom“ koji ce biti realizovan u narednih 18 mjeseci. U Tivtu je juce odrzana druga radionica na kojoj su bili prisutni predstavnici opstina i komunalnih preduzeca iz Budve, Kotora i Tivta. Radionice su vodili predstavnici kompanije EPTISA, angazovane od strane ministarstva. U radu radionice je ucestvovao i rukovodilac  proizvodno usluznog sektora neseg preduzeca, Tonko Luksic. „Uglavnom smo pricali o problemima sa kojima se susrecu Komunalna preduzeca i lokalne samouprave u upravljanju otpadom. Paznja je bila posvecena i predlozima oko njihovog rjesavanja. Radionica je bila izuzetno dinamicna i interesantna“, rekao je Luksic.

Svi ucesnici radionice su slozili da se dosta paznje posvecuje informacijama koje se iznose u javnost od strane predstavnika komunalnih preduzeca i lokalne uprave. Intencija je da se drzavni plan upravljanja otpadom radi paralelno sa lokalnim planovima, istice Luksic. „Prema pocetku rada radionioca moze se zakljuciti da se vise paznje posvecuje situaciji u lokalnim samoupravama. Smatramo da ce ovaj put drzavni plan imati mnogo vise sluha prema lokalnim planovima i da ce kako su nam na kraju istakli predstavnici EPTISE raditi uporedno sa lokalnim planovima“, istakao je Luksic.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907