DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO
BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907

Novi uklopni satovi

22.10.2012. 07:04

U cilju smanjenja potrosnje elektricne energije  za javnu rasvjetu na teritoriji Opstine koju cini preko  1900 svijetiljki J.P. Komunalno je u proteklih godinu dana  ulozilo oko  4,000.00 eur za nabavku specijalnih astronomskih uklopnih satova marke "THEBEN" tip Selekta  170 top 2. Ovi uklopni satovi su postavljeni na svih 57 mjernih mjesta cime je pokrivena cijelokupna teritorija Opstine.Rasvjeta ce se  pravovremeno ukljucivati i iskljucivati prema vec unaprijed uradenom programu koji je prilagoden podrucju Opstine i na taj nacin  svesti na najmanju mogucu mjeru nepotrebni rad javne rasvjete.Find more about Weather in Tivat, M4
Click for weather forecast


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
IZVRŠNI DIREKTOR ĐUKIĆ VLADO BROJ GRADSKE KAPELE
+382 67 338 907