DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

30.09.2013. 13:32Čišćenje pijace od bakula

JP „Komunalno“ Tivat je po preporuci stručnog lica iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, nabavilo efikasno sredstvo protiv bakula koje su se...

17.09.2013. 08:02Ne koriste se podzemni kontejneri

Image

Tivat je grad koji je medu prvima u Crnoj Gori dobio podzemne kontejnere, koji osim sto doprinose ljepsem izgledu, eleminisu neprijate mirise i ruznu sliku otvorenog...

13.09.2013. 07:24Obavještenje

Obavjestavaju se  gradjani naselja: Kava, Sportska dvorana, Dumidran, Brda, Vrijes I  i II, Gradiosnica i Bogdasici da je prilikom stampanja racuna za komunalne usluge koji...

30.08.2013. 08:32Uredjenje školskih dvorišta

Image

I ove godine nase preduzece je, u skladu sa svojim mogucnostima,  dalo svoj doprinos uredenju skolskih dvorista.Orezana su sva stable kao i okosena  dvorista oko...

09.08.2013. 09:09Čišćenje kanala

Image

Kako u zimskim tako i u ljetnjim mjesecima nase preduzece poduzima sve potrebne preventivne mjere zastite od eventualnog stetnog dejstva atmosverskih voda. Radnici sluzbe Komunalija su upravo...

04.08.2013. 09:06Na plažama postavljene prese za limenke

Image

Na tivatskim plazama “Plavi Horizont” i “Kalardovo” juce su postavljene rucne prese za presovanje aluminijumskih limenki, cime je pocela implementacija projekta “Edukacija o selektivnom odlaganju...

25.07.2013. 13:33OSNIVANJE DOO

Skupstina opstine Tivat na svojoj sjednici odrzanoj 25.07.2013.godine donijela je Odluku o osnivanju Drustva sa ogranicenom odgovornoscu „Komunalno“ Tivat, u skladu sa odredbama...

25.07.2013. 08:42Akcija na gradskoj plaži

Image

U ranim jutarnjim casovima radnici naseg  preduzeca uz pomoc profesionalnog ronioca gospodina Zivorada Vlke uspjeli su iz mora u neposrednoj blizini gradske plaze izvaditi oko...

22.07.2013. 13:35Bike sharing sistem

Image

Radnici naseg preduzeca  rasporedeni na poslovima odrzavanja voznog parka svakodnevno preduzimaju sve mjere koje su u  njihovim mogucnostima kako bi sistem Bike sharing...

18.07.2013. 09:15Apel za korišćenje podzemnih kontejnera

Image

Tivatska ostina je jedna od prvih koja je u gradu postavila podzemne kontejnere , koji osim savremenog izgleda, eleminisu neprijate mirise i  otvorenu izlozenost komunalnog...

<<   < 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >   >>
DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907