DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

nastavak akcije sakupljanja EE otpada

20.10.2022. 06:42

Uslijed povoljne meteorološke situacije kao i jako dobrog odaziva na akciju sakupljanja elektronskog i električnog otpada, odlučili smo da akciju sakupljanja ove frakcije odpada produžimo još sadam dana tj. do 28.10.2020.godine.

Ovo je četvrti  put da se u opštini Tivat organizuje akcija za prikupljanje ove vrste otpada koji se zbog svojih specifčnosti tretira kao opasan otpad.  Cilj nam je da sakupimo što više odbačenih računara i računarske opreme, baterija, akumulatora, monitora, televizora, štampača, skenera, tonera za štampače, mobilnih telefona, punjača, drugih sličnih uređaja.

Ovom prilikom pozivamo građane i privredne subjekte  da uzmu učešće u ovoj akciji i svoj elektronski otpad donesu u magacinsko radionički prostor Komunalnog koji se nalazi u Velikom gradskom parku, do 28.10.2022.godine u periodu od 08 do 18 časova i time daju svoj doprinos očuvanju prirode i životne sredine.

Za sve dodatne informacije možete pozvati:  +382 67 748 442.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907