DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907

Postavljanje betonskih ograda za kontejnere

11.01.2013. 08:17

Na podrucju Gradiosnice radnici naseg preduzeca postavljaju betonske ograde - nise za kontejnere. Do sada je obavljeno vise od pola posla , a sudeci po dinamici radova, sva kontejnereska mjesta duz glavne ceste u Gradiosnici bice ogradena kako propisi nalazu. nakon zavrsenog tog posla, pored kontejnera  postavice se boksovi za odlaganje kartona i pet ambalaze.
Inace, u tom djelu najvece tivatske Mjesne zajednice otpad se vise bacao pored kontejnera nego u samim kontejnerima.


DOO «KOMUNALNO» TIVAT
Luke Tomanovića br.7,
85320, Tivat
Tel: +382 32 671 039
Fax: +382 32 671 527
E-mail: kom-tivat@t-com.me
PIB: 02295440
PDV: 91/31-00136-0
510-10249-42- CKB Banka
520-61730-58 - Hipotekarna Banka
535-7399-95 - Prva Banka
Izvršni direktor Stanišić Vučeta
Broj gradske kapele
+382 67 338 907